Hoe vaak ontstaat er geen handelsgeschil en of worden de algemene voorwaarden van het contract niet nageleefd? Wel, in goed overleg en onderlinge samenspraak kan ook dit geschil deskundig door ons  kantoor aangepakt worden. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een geldige handelsovereenkomst tot eventueel zefls de beĆ«indiging (sluiting, vereffening, ...). Ook een onderneming in moeilijkheden kan dan ook bij ons terecht, om herstructureringen door te voeren, of moeten er bepaalde documenten nagekeken en geoptimaliseerd worden.

  • Handelsovereenkomsten
  • Wet op de marktpraktijken
  • Handelshuur en overname handelszaken
  • Invordering van handelsschulden
  • Algemene contractsvoorwaarden
  • Faillissementsrecht