Niet alleen als ondernemer, maar ook als particulier wordt men vaak met wanbetalers geconfronteerd, zoals achterstallige huren, openstaande facturen,… Dit vraagt veel tijd en kennis om dergelijke wantoestanden op te volgen, vermits betalingen onontbeerlijk zijn om een bedrijf gezond te houden. Gezien onze ervaringen ter zake om dergelijke wantoestanden op te volgen, kunnen wij dan ook deze ballast van uw schouders nemen.

Wat de kostprijs betreft kan op de factuurvoorwaarden een beroep worden gedaan, tenminste indien de wanbetaler een handelaar/ondernemer is. Er wordt dan ook beoogd dat de klant de volledige hoofdsom van de schuld ontvangt. Concreet genomen, is het de bedoeling dat de debiteur zijn verantwoordelijkheid opneemt m.b.t. zijn openstaande schuld.