Het recht op juridische bijstand zit verankerd in de grondwet. Het was dan ook een grote bekommernis van de wetgever om voor iedereen juridische bijstand mogelijk te maken, want in principe heeft iedereen recht op voldoende rechtsbijstand. Personen met geen of met een laag inkomen kunnen dan ook in ons kantoor terecht voor juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding en vertegenwoordiging voor de rechtbank. Ook geesteszieken hebben, behoudens tegenbewijs, recht op bijstand van een pro deo-advocaat, waarbij wij u graag bijstaan.