Het kantoor werd opgericht in 2013 en is sedertdien actief in diverse sectoren van het recht en is een polyvalent kantoor. (voorkeurmateries)

Het kantoor streeft een persoonlijke aanpak na.  Samen met de raadsman wordt een concrete strategie ontwikkeld, teneinde een gepaste oplossing te bieden voor een bepaald juridisch probleem.

Het kantoor is er dan ook op gericht om uw juridische problemen zowel te voorkomen (adviesverlening, contracten,…) als te verhelpen (bemiddeling, arbitrage, gerechtelijke – en administratiefrechtelijke procedures,…).

De cliënt wordt begeleid en geadviseerd in elke stap van de procedure, waarbij de cliënt de teugels in eigen handen blijft houden.  Na enig onderzoek wordt onder meer een inschatting gemaakt van de slaagkansen van uw eisen of verweer.  De cliënt krijgt alle nodige juridische versterking, doch blijft heer en meester van zijn eigen dossier.

Wij vormen voor u een vertrouwd en toegankelijk aanspreekpunt voor al uw juridische problemen. Wij staan borg voor een nauwgezette opvolging van uw dossier.  Hierbij staat onder meer beschikbaarheid van de advocaat centraal, zelfs buiten de kantooruren als tijdens het weekend en zelfs tijdens de verlofperiode.  Het (hoofd)kantoor is dan wel gevestigd in Tielt, doch de cliënt kan ten alle tijde om een consultatie verzoeken (ook tijdens het weekend).  Hierbij zijn thuisbezoeken evenmin uitgesloten.

Het kantoor bestrijkt daardoor dan ook volgende regio’s: de volledige kuststreek en hinterland, Kortrijk, Ieper, Brugge, Tielt,... en verplaatsing buiten vermelde regio’s is mogelijk.

De cliënt kan dan ook ten alle tijde telefonisch contact opnemen met het kantoor (ook na 23.00 uur). Indien meester Dejaegher niet onmiddellijk bereikbaar is, zal het kantoor zo spoedig mogelijk zelf contact opnemen (zolang er maar een telefoonnummer of e-mailadres wordt nagelaten).

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen aldus in het advocatenkantoor terecht: voor zowel het verlenen van advies, als voor het uitwerken van overeenkomsten, als voor het voeren van bepaalde procedures. Hoe dan ook, er wordt steeds in het belang van de cliënt gewerkt en gestreefd naar efficiëntie van elk juridisch geschil.

Het kantoor staat garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, gesteund op een ruime kennis, expertise en juridisch onderzoek.